Zákon  č.  101/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
PRACOVNÍ PRÁVO.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Poplatky správní.;Právo na práci a povinnost pracovat.;Cizinecký režim.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2014 Účinnost od: 24.06.2014
Uveřejněno v č. 43/2014 Sbírky zákonů na straně 1074