Vyhláška  č.  116/2014 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2014 Účinnost od: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 49/2014 Sbírky zákonů na straně 1194