Sdělení  č.  MF-35090/2014/2502
Ministerstva financí
kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 08.04.2014 Účinnost od: 08.04.2014
Uveřejněno v č. 3/2014 Finančního zpravodaje na straně 136