Nařízení  č.  126/2014 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Úřad pro zahraniční styky a informace.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;
Schváleno (Vydáno): 16.06.2014 Účinnost od: 24.07.2014
Uveřejněno v č. 53/2014 Sbírky zákonů na straně 1235