Nález  č.  162/2014 Sb.
Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
TVORBA PRÁVA. LEGISLATIVA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2014 Účinnost od: 04.08.2014
Uveřejněno v č. 66/2014 Sbírky zákonů na straně 1706