Zákon  č.  234/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
o státní službě
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2014 Účinnost od: 06.11.2014
Uveřejněno v č. 99/2014 Sbírky zákonů na straně 2634

Pozn.: Ustanovení § 13, 184, 185, 186, 187, 202 a 206 nabývají účinnosti 6.11.2014. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2015. Též označován jako "Služební zákon".