Zákon  č.  267/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 23.10.2014 Účinnost od: 31.12.2014
Uveřejněno v č. 109/2014 Sbírky zákonů na straně 3098

Pozn.: Ustanovení částí patnácté až osmnácté nabývají účinnosti 31.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.