Nařízení  č.  279/2014 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2014 Účinnost od: 02.12.2014 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 114/2014 Sbírky zákonů na straně 3258