Nařízení  č.  282/2014 Sb.
Vlády České republiky
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oblasti úpravy:
Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.2014 Účinnost od: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 115/2014 Sbírky zákonů na straně 3266

Pozn.: Ustanovení § 2, 4, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.4.2015.