Nařízení  č.  314/2014 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Nemoci z povolání.;Pracovní úrazy.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2014 Účinnost od: 19.12.2014
Uveřejněno v č. 127/2014 Sbírky zákonů na straně 3962