Zákon  č.  332/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2014 Účinnost od: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 131/2014 Sbírky zákonů na straně 4220