Zákon  č.  355/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ.;NEHMOTNÉ STATKY. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ. PRŮMYSLOVÁ PRÁVA.;Vývoz a dovoz věcí.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2014 Účinnost od: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 142/2014 Sbírky zákonů na straně 4700