Zákon  č.  357/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2014 Účinnost od: 01.04.2015
Uveřejněno v č. 142/2014 Sbírky zákonů na straně 4717