Upozornění  č.  FZ11/2014
Generálního finančního ředitelství
na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Platební vztahy. Placení. Inkaso.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2014 Účinnost od: 19.12.2014
Uveřejněno v č. 5/2014 Finančního zpravodaje na straně 160