Zákon  č.  39/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2015 Účinnost od: 01.04.2015
Uveřejněno v č. 19/2015 Sbírky zákonů na straně 466