Zákon  č.  41/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O PŮDU.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;UŽÍVÁNÍ PŮDY.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2015 Účinnost od: 01.04.2015
Uveřejněno v č. 19/2015 Sbírky zákonů na straně 483

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 4, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 5, pokud jde o § 3b odst. 4, nabývají účinnosti 1.1.2016.