Vyhláška  č.  48/2015 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb
Oblasti úpravy:
ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;Vojenské zbraně.;Vývoz a dovoz věcí.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2015 Účinnost od: 24.03.2015
Uveřejněno v č. 24/2015 Sbírky zákonů na straně 594