Nařízení  č.  51/2015 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;MYSLIVOST.;FINANCE.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2015 Účinnost od: 01.04.2015
Uveřejněno v č. 25/2015 Sbírky zákonů na straně 676