Nařízení  č.  74/2015 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Oblasti úpravy:
Živočišná výroba.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 08.04.2015 Účinnost od: 15.04.2015
Uveřejněno v č. 36/2015 Sbírky zákonů na straně 1230