Nařízení  č.  76/2015 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Ochrana přírody a krajiny.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 08.04.2015 Účinnost od: 15.04.2015
Uveřejněno v č. 36/2015 Sbírky zákonů na straně 1309