Zákon  č.  84/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Investiční výstavba. Investování.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2015 Účinnost od: 01.05.2015
Uveřejněno v č. 37/2015 Sbírky zákonů na straně 1402