Vyhláška  č.  112/2015 Sb.
Ministerstva dopravy
o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Posádka námořních lodí.;Námořnické a plavecké průkazy a knížky.;
Schváleno (Vydáno): 29.04.2015 Účinnost od: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 46/2015 Sbírky zákonů na straně 1602