Informace  č.  50098/12-3130-11042
Generálního finančního ředitelství
k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 01.01.2013 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 0/2012 Generálního finančního ředitelství