Informace  č.  2233/12-2111-011654
Generálního finančního ředitelství
k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 23.01.2012 Účinnost od: 23.01.2012
Uveřejněno v č. 0/2012 Generálního finančního ředitelství