Zákon  č.  127/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
JEDNOTLIVÉ SLUŽBY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Péče o dítě.;Hygienická a protiepidemická péče.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;
Schváleno (Vydáno): 13.05.2015 Účinnost od: 04.06.2015
Uveřejněno v č. 55/2015 Sbírky zákonů na straně 1754