Informace  č.  GF04/2014
Generálního finančního ředitelství
Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
Oblasti úpravy:
Daň z nemovitých věcí.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 01.01.2014 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 0/2014 Generálního finančního ředitelství