Nařízení  č.  144/2015 Sb.
Vlády České republiky
o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Oblasti úpravy:
Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2015 Účinnost od: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 61/2015 Sbírky zákonů na straně 1908