Služební předpis  č.  3/2015 (SN)
Náměstka ministra vnitra pro státní službu
, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů
Oblasti úpravy:
Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.2015 Účinnost od: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 3/2015 Sbírky služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu (včetně mimosbírkových pokynů)