Nález  č.  199/2015 Sb.
Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Oblasti úpravy:
TVORBA PRÁVA. LEGISLATIVA.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2015 Účinnost od: 14.08.2015
Uveřejněno v č. 81/2015 Sbírky zákonů na straně 2308