Zákon  č.  205/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Odpovědnost pracovníka vůči organizaci.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;
Schváleno (Vydáno): 23.07.2015 Účinnost od: 01.10.2015
Uveřejněno v č. 83/2015 Sbírky zákonů na straně 2420