Zákon  č.  206/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Střelmistři a pyrotechnici.;Hornictví.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.;Zbraně a střelivo (obecně).;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 23.07.2015 Účinnost od: 04.09.2015
Uveřejněno v č. 84/2015 Sbírky zákonů na straně 2442