Nařízení  č.  285/2015 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2015 Účinnost od: 01.11.2015 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 117/2015 Sbírky zákonů na straně 3658

zrušeno 286/2015 Sb.