Vyhláška  č.  296/2015 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2015 Účinnost od: 01.01.2016 Zrušeno: 01.05.2022
Uveřejněno v č. 124/2015 Sbírky zákonů na straně 3882

zrušeno 79/2022 Sb.