Zákon  č.  314/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;Právo na ochranu zdraví.;Správní rozhodnutí.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Účastníci správního řízení.;Rozvoj informačních systémů.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Státní finanční podpory.;Poplatky správní.; ...
Schváleno (Vydáno): 11.11.2015 Účinnost od: 18.12.2015
Uveřejněno v č. 133/2015 Sbírky zákonů na straně 4202