Sdělení  č.  GFŘ-125472/15/7100
Generálního finančního ředitelství
k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
Oblasti úpravy:
POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;Daň z příjmů fyzických osob.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pojištění osob v občanském právu.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2015 Účinnost od: 07.12.2015
Uveřejněno v č. 5/2015 Finančního zpravodaje na straně 104