Zákon  č.  375/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;FINANČNÍ PRÁVO.;Kapitálový trh.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pojištění vkladů. Ochrana vkladů.;Pojišťovny a zajišťovny.;Česká národní banka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2015 Účinnost od: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 160/2015 Sbírky zákonů na straně 5220

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 67, 70 a 72 nabývají účinnosti 1.6.2016.