Pokyn  č.  GFŘ-D-25
Generálního finančního ředitelství
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Devizové hospodářství.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 04.01.2016 Účinnost od: 04.01.2016
Uveřejněno v č. 0/2016 Generálního finančního ředitelství