Nařízení  č.  29/2016 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Ochrana lesního fondu.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 18.01.2016 Účinnost od: 01.02.2016
Uveřejněno v č. 12/2016 Sbírky zákonů na straně 346