Zákon  č.  47/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Vojenská služba.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Branná povinnost.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2016 Účinnost od: 01.07.2016
Uveřejněno v č. 17/2016 Sbírky zákonů na straně 463