Zákon  č.  51/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Stát jako subjekt právních vztahů.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Správa na úseku MTZ a státních hmotných rezerv.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2016 Účinnost od: 08.02.2016
Uveřejněno v č. 18/2016 Sbírky zákonů na straně 514

Pozn.: Ustanovení čl. II, pokud jde o body 5 až 10, nabývají účinnosti 8.2.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.3.2016.