Vyhláška  č.  82/2016 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
Oblasti úpravy:
Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Operativní evidence.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Stát jako subjekt právních vztahů.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2016 Účinnost od: 01.04.2016
Uveřejněno v č. 32/2016 Sbírky zákonů na straně 1658