Zákon  č.  91/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2016 Účinnost od: 15.04.2016
Uveřejněno v č. 36/2016 Sbírky zákonů na straně 1785