Zákon  č.  105/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2016 Účinnost od: 06.04.2016
Uveřejněno v č. 41/2016 Sbírky zákonů na straně 1923