Zákon  č.  113/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Oblasti úpravy:
VNITŘNÍ OBCHOD.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Prvotní evidence.;Účetnictví.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Poplatky správní.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2016 Účinnost od: 01.05.2016
Uveřejněno v č. 43/2016 Sbírky zákonů na straně 1987

Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a čl. III bodu 2 nabývají účinnosti 1.5.2016. Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.9.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2016.