Sdělení  č.  115/2016 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2016 Účinnost od: 01.07.2016 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 44/2016 Sbírky zákonů na straně 1997