Zákon  č.  134/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
o zadávání veřejných zakázek
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Státní kontrola.;Zadávání veřejných zakázek.;Obchodní veřejná soutěž.;Uzavírání smluv v obchodním právu.;Lhůty.;Prvotní evidence.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.2016 Účinnost od: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 51/2016 Sbírky zákonů na straně 2346

Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 279 zákona.