Pokyn  č.  GFŘ-D-26
Generálního finančního ředitelství
ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2016 Účinnost od: 21.05.2016 Zrušeno: 01.09.2018
Uveřejněno v č. 6/2016 Finančního zpravodaje na straně 5

zrušeno GFŘ-D-37