Zákon  č.  148/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Kapitálový trh.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2016 Účinnost od: 01.06.2016
Uveřejněno v č. 58/2016 Sbírky zákonů na straně 2642