Zákon  č.  185/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
VLASTNICTVÍ K PŮDĚ A KE STAVBÁM.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;POZEMKOVÉ PRÁVO.;Pozemkový úřad.;Pozemkové úpravy.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2016 Účinnost od: 01.08.2016
Uveřejněno v č. 70/2016 Sbírky zákonů na straně 2943

Pozn.: Ustanovení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15 a 18 až 21 a čl. V nabývají účinnosti 1.7.2018.