Zákon  č.  186/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
o hazardních hrách
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry;Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;
Schváleno (Vydáno): 26.05.2016 Účinnost od: 15.06.2016
Uveřejněno v č. 71/2016 Sbírky zákonů na straně 2962

Pozn.: Ustanovení § 86 až 89, § 91, 92, § 97 až 100 a § 109 až 112 nabývají účinnosti 15.6.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.